blender

Blenderen er plassert i objektivet, og har en åpning som kan gjøres større elle mindre. Størrelsen på åpningen avgjør hvor mye lys som får passere på en gang. På åpen blender slipper den mer lys gjennom til bildebrikken i kameraet, enn hvis man blender ned (gjør blenderen mindre).

Men hvorfor skal man bry seg om å gjøre dette manuelt når kameraet kan gjøre det helt automatisk?

I tillegg til å regulere lysmengden, er størrelsen på blenderen én av de faktorene som avgjør dybdeskarpheten i bildet. Det vil si at man kan få motivet i fokus mens bakgrunnen og/eller forgrunnen er ute av fokus. Dette er gjerne ønskelig på portretter. I andre sammenhenger kan det være ønskelig at alt er skarpt. Dette er mer vanlig i landskapsfotografering.

Et objektiv yter heller ikke like godt på alle blendere. Hvordan dette er, kan variere mye fra objektiv til objektiv. På åpen blender kan objektivet være mindre skarpe og det kan være lysavfall i hjørnene. Dette kan spille en stor rolle på noen motiver, og mindre på andre. En bygning med blå himmel bak skal gjerne være sylskarp, mens et portrett ofte foretrekkes litt softere. Som regel yter et objektiv best når det er blendet ned noen hakk. Rundt blender 8 - 11 yter de fleste objektiver meget godt. Jo større blender man bruker, jo større blir også forskjellen mellom de gode og mindre gode objektivene.

Hvis det er vanskelig å forstå hvordan blenderen virker, så ta en titt på blenderanimasjonen.