blender | dybdeskarphet

Størrelsen på blenderen under opptak, påvirker dybdeskarpheten i fotografiet. Prøv selv og se hvordan det å gjøre blenderen mindre (høyere f-verdi) påvirker dybdeskarpheten.

Legg merke til at de to ytterste kyrne står like langt fra den midterste kuen. Likevel blir de skarpe på ulik blender. Hva sier det om hvordan fokusområdet utvider seg når blenderen blir mindre?

blenderåpning

  • f/1.4
  • f/2
  • f/2.8
  • f/4
  • f/5.6
  • f/8
  • f/11
  • f/16
  • f/22

Kamera: Canon EOS 5D Mark II, Optikk: EF 50mm f/1.4