programhjul

Lær ditt kamera å kjenne

På toppen av det typiske speilreflekskameraet er programhjulet. Det er her man finner den berømte grønne firkanten som gjør at kameraet jobber helt automatisk.

Vi skal her konsentrere oss om tre programmer:

  • Blenderprioritet:(Canon, Pentax) AV | (Nikon, Sony, Olympus) A
  • Lukkerprioritet:(Canon, Pentax) TV | (Nikon, Sony, Olympus) S
  • Manuell: M

Bruker man manuell, bestemmer man både blenderverdi og lukkertid. Dette gir stor frihet i forhold til fotograferingen, men kan oppleves som en lite effektiv måte å jobbe på i starten. Man har lysmåleren synlig i søkeren eller i displayet, og kan bruke den til å eksponere riktig.

Blender- og lukkerprioritet er to halvautomatiske programmer, hvor man bestemmer den ene verdien og lar kameraet finne den andre automatisk. Det anbefales å gjøre seg kjent med blenderprioritet først. Grunnen til dette er at blenderen har stor innvirkning fotografiets utseende, samt den filtekniske kvaliteten. Samtidig vil valg av blender påvirke lukkertiden, så denne blir styrt indirekte.

Hvis man vil ha raskere lukkertid er det to ting man kan gjøre når man bruker blenderprioritet. Det er å gjøre blenderen større, eller å øke ISO. Trykker man utløserknappen halvveis ned, vil man få opp hvilken lukkertid som vil bli brukt.

Når man bruker disse programmene får man også mulighet til å ta kontroll over en del andre innstillinger som ikke er tilgjengelige på auto. En av disse er å velge fokuspunkt. Velger man å bare bruke det midterste punktet, er det ofte enklere å sette fokus akkurat der man vil. Etter man har låst fokus, komponerer man bildet og trykker utløserknappen helt ned.