om prosjektet

Bacheloroppgave i Nye Medier

FotoABC er et resultat av en bacheloroppgave i Nye Medier ved Universitet i Bergen, våren 2010.

Tanken bak nettstedet har vært å gi en innføring i, og øke forståelsen for hvordan man kan utnytte mulighetene et speilreflekskamera gir. Det finnes allerede mye informasjon om fotografering, men vi forsøker her å fremstille en del elementer på en mer visuell og interaktiv måte en det man ellers finner på nettet.

Målet er at nybegynnere skal få muligheten til å øke sin forståelse for fotografiet, ta kontroll over sitt kamera og få økt fotoglede.

Alt bildemateriale og animasjoner er det vi selv som står for. Tekstlig og teknisk innhold bygger på egne erfaringer, med litt inspirasjon fra Magnar Fjørtoft sin glimrende bok, Digital fotografi i praksis, samt noe Wikipedia. Alle unntak er merket.

Ris, ros og annen kontakt: post@fotoabc.rotne.no

Anna Helen Leversund

anna.leversund@gmail.com

Interessert i webdesign, interaksjonsdesign og foto.


Lenker

Torbjørn Skutle

tobskut@gmail.com

Hobbyfotograf, med interesse for Nye Medier og teknologier. Gadgetfan.


Lenker

Olav Røtne

olav@rotne.no

Lykkelig fotoamatør med interesse for webdesign og interaksjonsdesign.


Lenker