ordbok

Blender

Blenderen, eller blenderåpningen, befinner seg i objektivet. Den kan gjøres større eller mindre og er, sammen med lukkeren, med å avgjøre mengden av lys som slippes inn på bildebrikken. Blenderen vil ha full åpning helt til man trykker ned utløserknappen for å ta et bilde. Da blender den hurtig ned (blir mindre) til den størrelsen vi på forhånd har valgt at den skal være.

Skalaen med tall som angir størrelsen på blenderen, kan være litt forvirrende. Den går nemlig "feil" vei, da den største blenderen har den laveste verdien og omvendt. Det er fordi f-verdien er resultatet av en brøk.

De hele blendertrinnene er som følger:

f/1 - f/1,4 - f/2,0 - f/2,8 - f/4,0 - f/5,6 - f/8 - f/11 - f/16 - f/22 - f/32

Hvert av trinnene/åpningene i listen over er halvparten så stor som åpningen før og dobbelt så stor som åpningen som kommer etter. f/4,0 er halvparten så stor som f/2,8 og dobbelt så stor som f/5,6.

Hvis man halverer størrelsen på åpningen fra f/4 til f/5.6, slipper man inn halvparten så mye lys. Det gjør at man må ha dobbelt så lang lukkertid. Hadde man 1/60 sekund på f/4, må man nå ha 1/30 sekund på f/5.6 for at like mye lys skal treffe bildebrikken. Eventuelt kan man heller doble ISO fra f.eks. 200 til 400.

Det er verdt å merke seg at dagens kameraer har en finere inndeling av skalaen enn det som er presentert her. Man kan gjerne velge en inndeling i 1/2 eller 1/3-trinn.