ordbok

Brennvidde

På alle objektiver står det skrevet ett eller flere tall i millimeter. Dette er objektivets brennvidde. Man kan si at jo lavere tallet er, jo videre bildevinkel får man. Det vil si at man får mer med i bildet. Motsatt vil et høyere tall gi en smalere bildevinkel. Dette gjør at du får mindre med i bildet, eller sagt på en annen måte, det gir en følelse av å komme ”tettere på motivet”.

Et fastobjektiv har bare ett tall f.eks. 24mm eller 70mm. Et slikt objektiv kan man ikke zoome med.

Et zoomobjektiv har to tall, f.eks 24-70mm. Med et slikt objektiv kan man zoome mellom disse to brennviddene.


  • 18mm
  • 24mm
  • 35mm
  • 50mm
  • 80mm
  • 105mm
  • 135mm
  • 200mm

Idé til illustrasjon hentet fra Fototips.no