ordbok

Eksponering

Innenfor digitalfotografering vil eksponering si å utsette bildebrikken for lys.

Det er en kombinasjon av blenderens størrelse og lukkerens lukkertid, som avgjør summen av lys som treffer bildebrikken. For mye lys gjør at bildet blir for lyst (overeksponert). På samme måte gjør for lite lys at bildet blir for mørkt (undereksponert). Ved å stille ISO-verdien bestemmer man hvor følsom bildebrikken skal være for lys. Gjør man den mer lysfølsom har den behov for mindre lys.

Når du trykker utløserknappen halveis ned og fokuserer, måler kameraet lyser og kommer med forslag til korrekt eksponering. Det er ikke sikkert du alltid er enig. Enkelte forhold kan også lure kameraet til å eksponere feil. Det kan være store lyse flater som snø, eller store mørke flater som en vegg i skygge. Kameraet har derfor en mulighet for å overstyre disse automatiske valgene. Dette kalles eksponeringskompensasjon.