ordbok

Eksponeringskompensasjon

Dette er en funksjon som kan brukes på blenderprioritet, lukkerprioritet og P. Hvis man vil ha bildet lysere eller mørkere kan man pluss- eller minuskompensere. Det vil si at man over- eller undereksponerer i forhold til slik kameraet måler lyset.

Et eksempel er når man fotograferer en person ute i snøen, og man ønsker å få frem detaljene i ansiktet. Fordi snøen reflekterer store mengder lys mot kameraet, kan den innebygde lysmåleren lett bli lurt. Kameraet eksponerer da ut fra den lysmengden som snøen reflekterer, og bildet kan da bli så mørkt at detaljene i ansiktet forsvinner. Da kan man plusskompensere (overeksponere) for å få riktig eksponering i forhold til ansiktet.

Hva er det egentlig som skjer når man gjør bildet lysere og mørkere? Man endrer kombinasjonen av lukkertid og blenderåpning.

La oss ta et eksempel: Vi vil at fotografiet skal bli lysere. Hvis man har kameraet innstilt på blenderprioritet, så bestemmer du selv blenderen og kameraet finner en passende lukkertid. La oss si at blenderen er satt til f/4 og lukkertiden vi får er 1/2000 sekund. Hvis vi nå setter eksponeringskompensasjonen til +1 EV, vil kameraet regulere lukkertiden til 1/1000 sekund og eksponeringsverdien blir doblet. Det vil si at bildebrikken får dobbelt så mye lys, fordi lukkeren er åpen dobbelt så lenge. Hvis man setter eksponeringskompensasjonen til +2 EV, får man en lukkertid på 1/500 sekund og bildebrikken får fire ganger så mye lys.

Dette kan være vanskelig å forstå uten å prøve det selv. Gå derfor ut en tur og skru litt på knotter og hjul på kameraet, og se hvordan bildet endrer seg i takt med verdiene.