ordbok

EV | EksponeringsVerdi

Eksponeringsverdien er summen av lys som passerer blender og lukker, for så å treffe bildebrikken, pluss brikkens følsomhet; ISO-verdien. Man kan doble EV ved enten å doble størrelsen på blenderen eller halvere hastigheten på lukkeren. Begge disse valgene vil slippe inn dobbelt så mye lys, og gjøre bildet 1 EV lysere. Man kan også doble følsomheten til brikken ved å doble ISO-verdien.

Det vil også si at mange ulike kombinasjoner av blender, lukker og ISO kan gi samme EV -altså like lyst bilde. Det kan du prøve under manuell på programhjul.