ordbok

Filter

Et filter er et stykke glass som kan festes frempå et objektiv. De kommer i ulike varianter som har ulike egenskaper. Her beskrives de vanligste:


UV-filter

Tradisjonelt har dette filteret hindret de ultraviolette strålene i sollyset å skape uønskede effekter i bildet. Dagens objektiver har linser med denne funksjonaliteten, og UV-filteret er derfor overflødig. Mange fotografer bruker det likevel for å beskytte frontlinsen til objektivet. Det er stor uenighet hvor smart dette egentlig er, og om et UV-filter foringer bildekvaliteten fordi lyset må passere et ekstra stykke glass som kan være av varierende kvalitet.


Polariseringsfilter

Dette filteret fjerner refleksjoner fra ikke-metalliske overflater. Det vil si at refleksjoner i f.eks sjøen og vanndamp i luften blir mindre fremtredende. Det gjør at f.eks himmelen får en kraftigere farge med filter enn uten. Tar man bilde rett ned i sjøen uten filter vil man se refleksjonene i vannet, men med filteret på ser man forbi refleksjonene og ned under vannet. Effekten vil variere under ulike forhold, men gir generelt kraftigere farger.


ND- filter/ gråfilter

Dette er som solbriller til objektivet og de kommer i ulike styrker. Med et slikt filter kan man bruke lengre lukkertider og større blenderåpning enn man ellers vil kunne. Nyttig hvis man for eksempel skal fotografere sjøen eller en elv med kameraet på stativ, og vil at det skal være mye bevegelse i vannet.