ordbok

Histogram

Histogrammet, som man kan få frem på kameraets display, gir en god mulighet til å kontrollere om man har eksponert riktig. Det er en grafisk fremstilling av tonefordelingen i bildet. Histogrammet består ofte av 256 søyler, som hver sier hvor mange pixler som har en bestemt toneverdi. Det vil si hvor lys eller mørk en pixel er. Det som er helt til venstre i histogrammet er svart og det som er helt høyre er hvitt. Det i midten er mellomgrått.

Hvis histogrammet heller veldig mot venstre er det et mørkt bilde, og hvis det heller mot høyre er det et lyst bilde. Hvis søylene "klatrer" på høyre siden er det mange pixler som er helt hvite, og deler av bildet er overeksponert. På samme måte vil deler av bildet være helt svart hvis histogrammet klatrer på venstre siden.

Under en riktig eksponering vil histogrammet ligge mot høyre, uten at det klatrer oppover veggen. Dette kalles å "eksponere mot høyre", og har store fordeler i forhold til støy i bildet. Det kan du lese mer om og prøve selv under hovedsiden til ISO.

Dette histogrammet finner du igjen i mange bilderedigeringsprogrammer. Her kan du selv se hvordan det påvirker bildet.