ordbok

Hvitbalanse

Ulike lyskilder har ulik farge eller fargetemperatur. Det er derfor viktig å korrigere for dette når man skal ta bilder. Dagens kameraer gjør dette automatisk, men det hender at de trenger en hjelpende hånd.

Hvis man tar et hvitt ark og fotograferer det utendørs uten at det blir korrigert for hvitbalansen, vil det få et blått stikk i fargen. Tar man det samme arket inn og fotograferer det under en lyspære vil fargen bli gul, og under et lysstoffrør vil det bli grønt. Vi oppfatter arket som hvitt i alle situasjonene fordi hjernen automatisk korrigerer for forskjellene. Hvis ikke kameraet klarer å tolke lyset riktig, må vi fortelle kameraet at arket er hvitt selv om det ser gult ut.


Manuell hvitbalanse

Hvordan man justerer hvitbalansen og hvilke muligheter man har varierer fra kamera til kamera. Her må man altså ta en titt i bruksanvisningen. Man har som regel muligheten for å velge forhåndsinnstillinger som solskinn, overskyet, inne etc. Det er også vanlig at man kan ta bilde av en hvit flate (vegg e.l.) og sette hvitbalansen etter det. Noen kameraer har også en skala i kelvin (k).


Lysstoffrør

Fotografering i denne belysningen kan være spesielt krevende. Det er fordi et lysstoffrør ikke gir en jevn farge, men varierer i en syklus. Denne syklusen varer i ca 1/60 sekund. Det vil si at man helst skal sette lukkeren til denne tiden for å få med hele syklusen i eksponeringen. Man kan også bruke doblinger av denne tiden som 1/30s og 1/15s osv. Da vil man få alle fargevariasjonene med på bildet med samme farge hver gang. Hvis du ikke får med hele syklusen kan du få ulik farge i bildene.