ordbok

ISO

En litt forenklet forklaring på hva ISO er: bildebrikkens følsomhet for lys. Det vil si at hvis en dobler ISO-verdien fra 100 til 200 så trenger bildebrikken bare halvparten så mye lys. På ISO 400 kreves det halvparten så mye lys som på ISO 200. Og slik fortsetter det. Noen kamera har ISO-verdier opp til 1600, mens andre strekker seg til over 100.000.

Fordelen med å øke ISO-verdien er at du har mulighet til å bruke raskere lukkertider eller mindre blender enn du ellers ville på lavere ISO. Ulempen er at det blir mer støy i bildet. Når man snakker om et kamera sine ISO-egenskaper er det gjerne snakk om hvor høyt den kan gå, og hvor lite støy det er på høye verdier.

Når dette er sagt kan vi legge til at det egentlig ikke er snakk om bildebrikkens følsomhet. Det som faktisk skjer er at signalet blir forsterket/"gainet", og som en bieffekt av dette oppstår det støy. Et lite triks for å unngå støy er å eksponere så lyst som motivet tillater, for deretter å justere eksponeringen litt ned igjen i etterbehandlingen. Grunnen til dette er at støy er mest fremtredende i de mørke delene av bildet. Histogrammet kan være til god hjelp for å kontrollere om man har eksponert riktig.