Dybdeskarphet

Når man snakker om dybdeskarphet er det snakk om hvor stor del av bildet som er i fokus. Eller sagt på en annen måte: hvor langt innover i bildet skarphetsområdet strekker seg.

Om man ønsker stor eller liten dybdeskarphet varierer fra bilde til bilde. Liten dybdeskarphet er ofte ønskelig til portretter eller andre bilder, hvor man vil isolere motivet fra bakgrunnen ved å gjøre bakgrunnen uskarp men motivet skarpt. Andre ganger, som ved landskapsfotografering, ønsker man gjerne stor dybdeskarphet. Dette er ikke noen faste, men likevel typiske regler.


Dette fører til større dybdeskarphet:


Da vil dette føre til en mer uskarp bakgrunn: