Eksponering

Innenfor digitalfotografering vil eksponering si å utsette bildebrikken for lys.

Hvor mye lys som treffer brikken avhenger av kombinasjonen av lukkertid og blenderåpning. I tillegg kan bildebrikkens følsomhet endres ved å endre ISO-verdien. Lukkeren regulerer hvor lenge brikken blir eksponert for lys, mens blenderen regulerer hvor mye lys som treffer brikken den tiden lukkeren er åpen. Dersom brikken får for lite lys blir bildet undereksponert (for mørkt), og får den for mye lys blir bildet overeksponert (for lyst).

Kameraet måler selv lyset og kommer med forslag til korrekt eksponering. Det er ikke sikkert du alltid er enig, og du har da muligheten for å overstyre kameraets automatiske valg. Les mer om dette under eksponeringskompensasjon.