Søker

Det hullet man ser inn i bak på et speilreflekskamera, er søkeren. Hvor god søker man har varierer fra kamera til kamera. Noen er store og gir en nærhet til motivet, mens andre er små og kan minne mer om å se igjennom et nøkkelhull. Noen gir 100% dekning. Det vil si at det man ser i søkeren er nøyaktig det som blir festet til bildebrikken. Andre har for eksempel bare 98% dekning.

Lyset som blir ledet inn i objektivet blir reflektert via speilet inne i kameraet og opp i søkeren. Det er derfor det heter speilrefleks. Motivet avtegnes på noe som heter mattskiven, som sitter inne i søkeren. Det er også her vi ser fokuspunktene. Når man trykker på utløserknappen, løftes speilet, og lyset som kommer gjennom objektivet ledes inn på bildebrikken i stedet for opp i søkeren. Derfor er det mørkt i søkeren mens eksponeringen pågår.

Selv om mange har "live view", som gjør at man kan bruke LCD-skjermen når man skal ta bilder, anbefales det likevel at man bruker søkeren når det lar seg gjøre. Kroppsstillingen man har når man ser gjennom søkeren er bedre enn når man bruker skjermen, og dette gjør at man klarer å holde kameraet roligere så man får skarpere bilder.